دوره پرستاری سوختگی

دوره سوختگی | مجتمع سلامت تهران

معرفی دوره:

دوره آموزش مهارتی و حرفه ای برای دانش آموختگان پرستاری به منظور کسب دانش و مهارت حرفه ای، جهت بررسی و رفع نیازها و ارائه مراقبتهای جامع به مددجویان دچار سوختگی می باشد. این دوره کلیه سطوح مراقبتی از پیشگیری تا نوتوانی را در بر می گیرد.

مخاطبین دوره:

فارق التحصیلان مقطع کارشناسی رشته پرستاری

سر فصل ها

1.فوریت های سوختگی

2.پانسمان

3.بهبود زخم سوختگی

4.دارو های سوختگی

5.درد ناشی از سوختگی و کنترل آن

اهداف کلی :

تربیت پرستاران توانمند و کارآمد جهت ارائه خدمات جامع مراقبت پرستاری مبتنی بر تشخیص های پرستاری به مددجویان ، در مراحل مختلف سوختگی

اهداف ویژه:

 • بررسی وضعیت سلامت مددجو ، تعیین نیازها مبتنی بر تشخیص های پرستاری، برنامه ریزی، مداخلات پرستاری را اجرا و ارزشیابی نماید.
 • عمق و شدت سوختگی را در مددجو بررسی کند.
 • میزان مایعات مورد نیاز مددجویان سوخته را بر اساس فرمول های تعیین حجم مایعات محاسبه نماید.
 • .نوع مایعات مورد نیاز و ترتیب استفاده از انها را بر اساس فرمول های تعیین حجم مایعات محاسبه نماید.
 • در تریاژ و اورژانس، مددجوی سوخته را ارزیابی، پذیرش و مراقبت های پرستاری لازم را انجام دهد.
 • دستورات داروئی را بر اساس دستور پزشک اجرا نماید
 • با توجه به تشخیص های پرستاری مبتنی بر شواهد ، نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجوی سوخته ، بستری در بخش را بررسی و مراقبتهای ویژه پرستاری را انجام دهد
 • عوارض و پیامد های سوختگی را تشخیص و مراقبت از آنها را پیگیری نماید.
 • مراقبت های پرستاری قبل و بعد از انجام گرافت پوستی را اجرا نماید.
 • مراقبت های قبل و بعد از اعمال جراحی و ترمیمی در مددجویان دچار سوختگی را اجرا کند.
 • پیگیری، مشاوره وآموزش لازم در رابطه با تعذیه مناسب در دوران سوختگی و بعد از ان را به مددجو و خانواده ارائه دهد.
 • حمایت های روانی، اجتماعی، آموزش مددجو و خانواده وی در رابطه با پیگیری مراقبت و درمان را انجام دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجتمع سلامت تهران محفوظ است.