دوره پرستاری دیالیز

پرستاری از بیمار تحت دیالیز

هنگامی كه كلیه‌ها نتوانند نقش‌شان را برای تصفیه خون، تنظیم الكترولیت‌ها، تعادل اسید و بازی و خروج مواد زائد و سمی ایفا كنند، افراد مجبور به دیالیز می‌شوند. مراقبت از بیماران تحت دیالیز، یك نگرانی شایع است.
اهداف مراقبت از این بیماران، شامل اطمینان از دیالیز كافی، تغذیه كافی و مناسب، سالم نگه داشتن محل ورود به رگ‌ها (فیستول)، اصلاح كمبودهای هورمونی، به حداقل رساندن مدت بستری شدن و افزایش كیفیت زندگی و طول عمر است.

دوره های پرستاری از بیمار تحت دیالیز

در این رابطه، دیالیز ناكافی (دوز ناكافی دیالیز)‌، نه‌تنها مدت زنده ماندن را كوتاه می‌كند، بلكه به سوءتغذیه، كم‌خونی، اختلالات كاركردی و بستری شدن مكرر می‌انجامد كه هزینه‌های پزشكی را نیز بالا می‌برد.
منظور از دوز كافی دیالیز، سه بار در هفته، به مدت 3.5 ساعت است و مفهوم میزان تصفیه اوره، حدود 188 میلی‌لیتر در دقیقه است.

سر فصل های دوره

11.اختلالات دیالیز

12.بیماری های روحی روانی مرتبط با دیالیز

13.آموزش های بیمار و خانواده

14.بیماران پیوند کلیه

15.آماده سازی و کار با 2 دستگاه

16.ست کردن دستگاه

17.ادمیت بیمار

18.اتصال بیمار

19.تنظیم دستگاه به طور کامل

20.مراقبت حین دسالیز

21.جداسازی بیمار از دستگاه

1.آناتومی کلیه و مجاری ادراری

2.فیزیولوژی کلیه

3.نارسایی حاد کلیه

4.اصول دیالیز

5.مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

6.مراقبت بیماران تحت کوآگولانها

7.کنترل عفونت

8.عوارض حاد دیالیز

9.همودیالیز کودکان

10.داروهای مرتبط

مخاطبین دوره:

دانش آموختگان رشته پرستاری از مقطع کارشناسی و بالاتر

اهداف یادگیری

هدف کلی:

ارتقاء سطح کیفی خدمات پرستاری درمان دیالیز در بخش های دیالیز کشور

اهداف ویژه :

-اصول مراقبتهای پرستاری در خصوص آماده سازی بیمار از نظر جسمی ، روانی معنوی واجتماعی به کار

گیرد.

-درمان جایگزین به صورت دیالیز و آموزش به بیمار را به نحو صحیح انجام دهد.

-دستگاه دیالیز را به نحو صحیح ست و پرایم نماید .

-بر اساس وضعیت بیمار دیالیزی ، صافی مناسب را انتخاب و به کار گیرد.

– به نحو صحیح بیمار را به دستگاه دیالیز وصل نماید .

-براساس نوع بیمار تنظیمات لازم دستگاه دیالیز را انجام دهد .

-میزان آنتی کواگولاسیون مناسب را برای بیمار دیالیزی تنظیم نماید .

-عوارض حین دیالیز را مدیریت کرده و مراقبتهای پرستاری لازم را انجام دهد.

-به نحو صحیح بیمار را ازدستگاه دیالیز جدا کند .

-روشهای مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهدرا برای دسترسی عروقی در بیمار دیالیزی اعمال نماید .

-ضدعفونی دستگاه دیالیز و آماده سازی جهت استفاده بعدی طبق اصول استانداردهای مورد نظر را

انجام دهد.

-انتخاب درمان جایگزینی به صورت دیالیز و آموزش نحوه انجام دیالیز صحیح را اعمال نماید .

-مهارت آموز بتواند برنامه های صحیح تغذیه ای و ورزشی را به بیمار آموزش دهد .

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجتمع سلامت تهران محفوظ است.