نام دورهمدت دورهتاریخ برگزاریشهریه دوره
تکنسین داروخانهدو ماهه ( هفته ای یک جلسه 3 ساعته )—-790/000 تومان
تکنسین داروخانه پیشرفتهیک ماهه ( هفته ای یک جلسه 4 ساعته )520/000 تومان
تکنسین آزمایشگاهسه ماهه ( هفته ای یک جلسه 4 ساعته )—-700/000 تومان
دستیار دندانپزشکیدو ماهه ( هفته ای یک 3 ساعته )—-890/000 تومان
فوریت های پزشکی20 ساعت تئوری + 12ساعت کارورزی بیمارستان600/000 تومان

نام دورهمدت دورهنوع برگزاریشهریه دوره

(با 10% تخفیف ثبت نام آنلاین)

ثبت نام

دوره تکمیلی آموزشی آزمایشگاه ژنتیک

—-750,000جهت ثبت نام کلیک کنید !

دوره تکمیلی آموزشی آزمایشگاه تحقیقات

جهت ثبت نام کلیک کنید !

نام دورهمدت دورهتاریخ شروعشهریه دوره
دوره تعمیر تجهیزات اتاق عمل(جنرال)40 ساعت ( مهندس پویافر )850/000 تومان
دوره تعمیر تجهیزات تصویر برداری30 ساعت ( مهندس لازار )850/000 تومان
دوره تعمیر تجهیزات دندانپزشکی40 ساعت ( مهندس قطبی )850/000 تومان
دوره تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی40 ساعت ( مهندس حبیبی )850/000 تومان
دوره کنترل کیفی تجهیزات جنرال30 ساعت ( مهندس پویافر )850/000 تومان
دوره کارورزی فشرده 3 روزه20 ساعت450/000 تومان
الکترونیک پایه12 ساعت ( مهندس قنبری )350/000 تومان
الکترونیک پیشرفته25 ساعت ( مهندس قنبری )700/000 تومان

نام دورهمدت دورهنوع برگزاریشهریه دورهثبت نام
دوره تکمیلی ICU—-جهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره تکمیلی CCUجهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره تکمیلی همودیالیزجهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره تکمیلی زخمجهت ثبت نام کلیک کنید !

نام دورهمدت زماننوع برگزاریشهریه دورهثبت نام
دوره تکمیلی رادیولوژییک ماه—-890/000 تومانجهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره تکمیلی MRIجهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره تکمیلی CT SCANجهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره تکمیلی پزشکی هسته ایجهت ثبت نام کلیک کنید !

 

نام دورهمدت دورهنوع برگزاریشهریه دورهثبت نام
دوره جراحی فک و صورت350/000جهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره ارتودنسی350/000جهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره اطفال350/000جهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره زیبایی350/000جهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره پریو350/000جهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره ایمپلنت350/000جهت ثبت نام کلیک کنید !
دوره پروتز350/000جهت ثبت نام کلیک کنید !
مجموع دوره ها با تخفیف1/200/000جهت ثبت نام کلیک کنید !

نام دورهمدت دورهنوع برگزاریشهریه دورهثبت نام
دستیار پوست و مودو روز—-2/000/000 تومانکلیک کنید !
کاشت مو ( زنده )سه روز—-4/500/000 تومانکلیک کنید!

نام دورهمدت دورهنوع برگزاریشهریه دورهثبت نام
کارگاه اپلای و مهاجرت—-20/000 تومانجهت ثبت نام کلیک کنید !
کارگاه نمونه گیری و تعیین گروه خونیک روزه ( دکتر زارع )—-75/000 تومانجهت ثبت نام کلیک کنید !
کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهییک روزه ( دکتر عینی )170/000 تومانجهت ثبت نام کلیک کنید !
کارگاه بررسی لامهای خونی و سرطانییک روزه ( دکتر نوروزی )—-140/000 تومانجهت ثبت نام کلیک کنید !
کارگاه کار با کیت های الایزایک هفته ( دکتر محمودی )—-—-جهت ثبت نام کلیک کنید !
کارگاه کاربری ، کالیبراسیون ، نگهداری دستگاه سل کانتر XP300یک روزه ( دکتر زارع )—-190/000 تومانجهت ثبت نام کلیک کنید !
کارورزی سیتولوژی و پاتولوژییک هفته—-200/000 تومانجهت ثبت نام کلیک کنید !
کارگاه کاربری ، کالیبراسیون ، نگهداری دستگاه اتوآنالایزر آلفا سنجش ( بیوشیمی )یک روزه ( دکتر زارع )—-250/000 تومانجهت ثبت نام کلیک کنید !

+ تیزرهای معرفی موسسه
+ مهندسی پزشکی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجتمع سلامت تهران محفوظ است.